پمپ های مدل GPH در 4 سایز GPH2 - GPH4 - GPH8 - GPH16 وبا الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز و با آبدهی و فشار کار متنوع جهت مصارف عمومی نظیز استخر , جکوزی ,بویلر های کوچک, آبرسانی واحدهای مسکونی  وبوستر پمپ تولید میگردد