پمپ های مدل GPHV در دو سایز GPHV2-GPHV4 با موارد مصرف عمومی کاملا مشابه  با مدل GPH میباشد