چاپ
بازدید: 40469

پمپ های طبقاتی مدل GPR از سایزGPR1 تا GPR90 با تنوع زیادی از تعداد طبقات و نیز آبدهی و فشار,کاربرد وسیعی در صنعت دیگ بخار,بوستر پمپ و صنایع مختلف داشته و از نظر کیفیت ساخت با انواع خارجی خود قابل رقابت می باشد.